بودجه بندی عربی در کنکور 98

بودجه بندی دروس در کنکور از آن جهت مهم است که باعث می شود داوطلب به اهمیت هر بخش از درس در کنکور پی برده و وقت بیشتری از مطالعه خود را به آن اختصاص دهد. درس عربی در کنکور 25 سوال را شامل می شود که این سوالات در چند زمینه مطرح می شود. ما در بخش به بودجه بندی عربی در کنور 98 پرداختیم.

بیشتر بخوانید